Home News Pezullimi i qerave: Hyn ne fuqi akti i paralajmeruar nga Kryeministri...

Pezullimi i qerave: Hyn ne fuqi akti i paralajmeruar nga Kryeministri Edi Rama.

463
0

Ka hyre ne fuqi akti normativ per qerate. Rama ka thene se ato nuk do te falen por do te shlyhen pasi te mbaroje lufta me koronavirusin. Ky eshte qellimi i aktit notmativ per te rregulluar marredhenien e individeve dhe bizneseve, apo INDIVIDE-INDIVIDE.

Te gjithe qirramarresit persona fizike apo juridike me te ardhura deri ne 14.000.000 leke ne vit te cilet kane kontrate noteriale qiraje per zhvillimin e aktivitetit ekonomik, si pasoje e gjendjes se covid-19 nuk do te paguajne detyrimin e qerase per 2 muaj Prill dhe Maj 2020 thuhet ne aktin e botuar ne fletoren zyrtare.

Por ky detyrim i quajtur i prapambetur do te paguhet nga qeramarresi ne menyre proporcionale dhe te dakordesuar me qiradhenesin pas muajit Maj 2020. Per ato kontrata qe perfundojne para afatit 31 maj 2020 detyrimi do te paguhet brenga 3 muajve pas dates 31 maj.
Te gjithe qiramarresit e percaktuar ne kete pike, te cilet kane ankesa per qiradhenesin ne mos zbatimin e ligjit ne fuqi, le te ankohen ne Drejtorine e Pergjitshme te Tatimeve nepermjet komunikimit elektronik. Qiradhenesit qe nuk zbatojne keto pika denohen deri ne 5 fish te qerase mujore perkatese.