Home Menyre Jetese Dasmat do fillojnë nga kjo datë, do te përcillen nga policia e...

Dasmat do fillojnë nga kjo datë, do te përcillen nga policia e mjeku

461
0

Martesat do te rinisin pas dates 23 qershor por u mesua se gjithcka do te mbikeqyret nga nje efektiv policie dhe nje mjek.Jane percaktuar edhe vallet qe do te lejohen te behen ,si edhe menyra e uljes ne tryeza.

Armand Peza shprehu disa sugjerime sa i perket organizimit te ketyre ngjarjeve ne kushtet e kufizimeve te pandemise.
Organizimi ne ambjente te hapura do te ishte ideale gjithmone ne dasma dhe keshtu mund te ruhen edhe standartet e kerkuara.


Tavolinat e planifikuara per 12 veta do te behen per 5-6 persona dhe secila nga tavolinat te kene distanca optimane nga njera- tjetra.
Rinisja e ceremonive martesore eshte garantuar pas diskutimeve qe jane bere me Ministrine e Shendetesise .